April nieuws van het voedselbos

April nieuws van het voedselbos

Zoals bekend is het inzaaien van het voedselbos op de geplande SLA-slotmiddag niet doorgegaan ivm de Coronacrisis. Jammer maar begrijpelijk. Er hadden zich veel vrijwilligers aangemeld. We proberen nu om met enkele mensen tegelijk, op gepaste afstand van elkaar, een deel van d’Ekkers toch in te zaaien. Daarvoor hebben we de hele maand april de tijd, zowel op zaterdag als door de week.

 

Inzaaien

Dat heeft er al toe geleid dat we al meerdere dagen flink gewerkt hebben in ons voedselbos. Telkens met maximaal drie personen tegelijk, steeds met 2 meter afstand van elkaar. Op het achterste veld, het romantische bos, zijn de plantvakken ingezaaid. Er is ook al een begin gemaakt met het voorste veld waar de eerste grote cirkel is ingezaaid.

 

Zaadmengsel

Het zaadmengsel dat we in de plantvakken (cirkels) zaaien bestaat uit diverse groenbemesters die de grond voorbereiden voor de aan te planten bomen en struiken in het najaar/winter. Het bevat zomerwikke, Alexandrijnse klaver, blauwe lupine, radish, niger/gingel kruid, Japanse haver, vlas, gele mosterd, facelia en boekweit.
Het te zaaien kruidenrijk graslandmengsel bestaat uit 28 soorten bloemen, grassen en kruiden maar daarover later meer.

 

Weersverwachting

Nu hopen we op regen. Dat hebben we wel nodig om het zaad te laten ontkiemen. Maar als we de weersverwachting bekijken moeten we het doen met een paar druppels. Ondertussen groeit het (on)kruid en gras flink door. We hebben ook geconstateerd dat bepaalde planten van het haagstruweel (bosplantsoen) zijn aangevreten. Het is nog niet duidelijk wie dit op zijn geweten heeft. Maar misschien moeten we de te planten fruitbomen en struiken gaan beschermen.

 

Goed nieuws

Tenslotte willen we het goede nieuws melden dat het Groen Ontwikkelfonds Brabant de subsidie voor het voedselbos d’Ekkers heeft toegekend. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis. En zij hebben een mooi artikel geschreven over ons Voedselbos d’Ekkers. Lees het hier.
Daarmee weten we zeker dat we ook de volgende fase uit kunnen gaan voeren dit najaar en winter: het aanplanten van noten- en fruitbomen en struiken.