Bestuurswisseling Stichting

In de bestuursvergadering van november 2015 heeft Frans van de Veerdonk aangegeven dat hij per 1 januari 2016 wil stoppen als voorzitter. Het bestuur respecteert zijn verzoek en is van plan om met ingang van 1 januari 2016 Henk Veenhuysen te benoemen als nieuwe voorzitter.

Wij danken Frans voor zijn waardevolle inbreng als eerste voorzitter van onze stichting. Hij heeft een voortrekkersrol vervuld bij de totstandkoming van de stichting. Frans zal aanblijven als bestuurslid projectcoördinatie. Tevens zal Frans de rol van projectleider Seldensate op zich nemen.

Henk Veenhuysen

Frans van de Veerdonk