Bosperceel bij kasteel Heeswijk krijgt nieuw gezicht

Afgelopen maanden zijn we weer begonnen met onze onderhoudswerkzaamheden in het elzenhakhoutperceel onder de rook van Kasteel Heeswijk. In opdracht van Brabants Landschap zijn we bezig om dit bosperceel nieuw leven in te blazen, vooral door het bos als hakhout in beheer te nemen. Dat wil zeggen dat we de bomen afzetten tot enkele 10-tallen centimeters boven de grond, waarna ze komend voorjaar weer gaan uitlopen. Op deze manier wordt het bos verjongd, komt er meer licht op de bodem en kan er zich een zogenaamde kruidlaag ontwikkelen.

Zo gaan we te werk

Sinds 2010 nemen we op dit perceel elk jaar 5 rabatten onder handen. Rabatten zijn langwerpige, parallelle ophogingen gelegen tussen greppels. De grond uit deze greppels is in het verleden gebruikt om het rabat op te hogen. Deze methode werd vroeger vooral toegepast in natte gebieden om droge stroken te verkrijgen waarop bomen konden worden aangeplant.

Een nieuw gezicht

In november zijn we begonnen met het schonen van de greppels. Het vele blad en de afgewaaide takken zorgen voor een stinkende, zuurstofloze greppel waardoor er nauwelijks leven in voorkomt. Na het zagen van de bomen komt bovendien meer licht in de greppels. Zo zien we in de greppels het gezaagde deel van het bios al gele lis en kleine watereppe verschijnen.

Dat is een mooi nieuw gezicht!