Donker of Blond de winter in ……

Het lijkt erop dat we midden december in deze regio zogenaamde ijsdagen gaan beleven. Sommigen zullen dat wellicht vertalen naar het betere schaatswerk op de Wamberg of Oude Aa aan het Gewat, maar hier wordt gedoeld op een dag- & nachttemperatuur die niet boven de 0 graden Celsius komt. De kans op ijsdagen in december is overigens beduidend kleiner dan in bijvoorbeeld februari. Zeer waarschijnlijk het gevolg van veranderende luchtstromen in de atmosfeer; het zoveelste klimaateffect ?

Wat niet verandert zijn de befaamde Donkere dagen voor Kerst. Dat klinkt voor buitenstaanders misschien wat dreigend: bij de warme kachel en met een kleurrijke kerstboom op de achtergrond voelt dat ineens heel anders. En dit jaar zo mogelijk nog gezelliger onder het genot van een Westakkers Blondje. Want na 2 jaar ploegen, maaien en ambachtelijk dorsen hebben we onlangs brouwerij Muifel uit Oss ons eerste Roggebier laten brouwen. 

Op schoven

op karren

en dorsen maar…..

Naast de min of meer vaste Knotploeg hebben we inmiddels ook een Bierteam die het bier aan de man en vrouw probeert te brengen. Je kunt je bestelling opgeven via westakkers-blond@mail.com. Het bier kan zaterdag 17 december om 13.00 uur worden opgehaald bij de werkplaats van Jeroen Charpentier, Laar 40 in Berlicum. Met de bescheiden winst gaan we natuur & landschap op de Westakkers nog verder verfraaien. Vanaf de start in 2021 tot het brouwen onlangs: het hele verhaal van de roggeakker is te lezen op de website (https://landschapsbeheer-aa-dal.nl/nieuws/westakkers-blond-balkums-roggebier-en-westakkers-volkoren-roggemeel/). 

We zijn erg blij met het feit dat de provincie het plan, dat door onze Stichting is ingediend, positief heeft beoordeeld. Daarmee heeft de stichting een langjarige pacht verkregen, maar ook laten we zien dat onze Stichting een professionele gesprekspartner voor overheden is. En dat we de komende jaren verzekerd zijn van een heerlijk roggebier!

Maar er is afgelopen maanden natuurlijk meer gebeurd dan alleen bierproeven. Zo hadden we op 5 november onze jaarlijkse Nationale Natuurwerkdag; dit jaar wederom met ruim 30 deelnemers en heerlijke soep van Det en Merel. We hebben die dag niet alleen wilgen geknot: ook is de populierenopslag in de Uilendriehoek flink teruggezet. Zouden we dat niet doen, dan zou de familie steenuil wellicht kunnen besluiten te gaan verkas(t)sen: zij willen namelijk kunnen blijven genieten van hun uitzicht op Roggeakker en Hondenkooi. Op deze Natuurwerkdag hebben we ook de eerste kinderen mogen begroeten: onze eigen Juf Anja heeft het gezin De Jonge aan het werk gezet in het Voedselbos. En over Voedselbos gesproken: daar is altijd wat te doen. Gewapend met puntmuts, in het fel geel en met veul leut gaat er geen week voorbij of er wordt gegraven, geplant en gekruid in een bos waar vroeger alleen plek was voor mais.

Werkboerderij Buiten Gewoon laat jullie weten erg blij te zijn met al onze wilgentakken – en stammen; misschien leuk om tijdens hun jaarlijkse kerstmarkt eens te gaan kijken wat ze daarmee in elkaar geknutseld hebben of misschien is het een idee om zelf een stand in te richten met ……roggespulletjes?

We wensen jullie allen een fijne winter,

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal