Ecologisch succes bij afsluiting winterseizoen 2015

Afgelopen maanden hebben we voor het 4-de jaar op rij de zaag gezet in het elzenhakhoutperceel onder de rook van Kasteel Heeswijk. Met een 20-tal vrijwilligers is er gedurende 12 zaterdagochtenden gezaagd en gesjouwd. Op 14 maart jongstleden viel het laatste elsje en zijn er wederom 5 rabatten onder handen genomen ofwel ruim 50 aanhangers aan kachelhout.

Deze winter zijn er in het bosperceel geen bijzondere waarnemingen gedaan. Wél viel ons op dat een aantal van de verwilderde populieren die begin 2014 zijn geringd de najaarsstormen niet hebben overleefd en rond de zaagsnede zijn afgebroken. Nu maar hopen dat de achterblijvende wortels niet de overmatige opslag geven zoals we eerder hebben gezien.

Zoals elk jaar hebben we al vroeg in maart de eerste elzenhaantjes aangetroffen op het gezaagde hout. De kleine rondachtig gedrongen kever is glanzend blauw, violet of groenachtig in verschillende nuances. De larven zijn zwart van kleur. Kevers en larven voeden zich hoofdzakelijk met bladeren, zichtbaar aan de grote gaten die in april in de elzenbladeren verschijnen.