Een bijzonder jaar 2020 …….

Velen van u zullen het met die stelling eens zijn.Daarbij vooral doelend op het effect van corona op ons dagelijks leven, de beperkingen die ons daarbij worden opgelegd en het soms onmogelijk maken om op een natuurlijke manier met elkaar om te gaan.
Ook het vrijwilligerswerk heeft te lijden gehad onder de maatregelen die zijn afgekondigd. Zo hebben we het vorige winterseizoen in maart 2020 niet gezamenlijk kunnen afsluiten vanwege de eerste, toen nog intelligente, lockdown.
Net voor de Nationale Natuurwerkdag begin november, traditioneel de start van het nieuwe werkseizoen voor onze vrijwilligers, werd de tweede lockdown afgekondigd.
Gewapend met de adviezen en protocollen van ‘veiligheids’-vrijwilliger Joost vd Pol, hebben we afgelopen maanden gemaaid, muizenruiters gemaakt.
Er is ook hard doorgewerkt in het Voedselbos.
Ook zijn we weer begonnen met het knotten van wilgen in het Aa-dal en is er zelfs in samenwerking met de plaatselijke Volkstuinvereniging een heuse boomgaard aangelegd op hun complex aan de Westakkers. Totdat we half december moesten besluiten om alle gezamenlijke activiteiten tot nader bericht volledig stil te leggen. Een bijzonder jaar dus….

Maar intussen is er in datzelfde jaar wél veel én belangrijk praat- en papierwerk verricht. Zo hebben we onder leiding van Albert Zomers dit voorjaar niet alleen een overeenkomst getekend met de gemeente voor het Voedselbos; Maarten Post heeft aan de hand van dit voorbeeld dit najaar een gelijksoortige overeenkomst getekend voor een natuurlijker inrichting van het gebied Westakkers, grenzend aan het Aa-Dal. Dit in het verlengde van en met dank aan bestuurslid Leo Sluimer, die inmiddels is neergestreken in het idyllische Woudrichem.
Het laatste jaar heeft onze Stichting constructief en plezierig samengewerkt met de gemeente St Michielsgestel; de naam van onze Balkumse wijkmakelaar Helma Smolders mag daarbij zeker niet ontbreken. Intussen wordt er met de gemeente verder gekeken naar plekken in Berlicum en Middelrode met natuurlijke potentie. Weet u nog een plekkie dat wel wat extra groene aandacht kan gebruiken, tip ons dan!
Met al die plannen zouden we uiteraard graag wat intensiever in gesprek zijn met vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Zo kan Ton Smits zeker wat vertellen over zijn plannen om een werkgroep Monitoring/ inventarisaties op te zetten. Ter verleiding heeft hij in november al camerabeelden via Whatsapp gedeeld van ree, das en een heuse steenmarter op de Westakkers.

En niet alleen Albert Zomers en Piet Wientjes zitten vol plannen over het Voedselbos: ook onder de vrijwilligers gonst het van de ideeen. Zo gauw de lockdown het toelaat komen we een gezellige avond bij elkaar om ideeën en plannen uit te wisselen.


Zo’n 5 jaar geleden heeft een groep enthousiaste dorpsgenoten een stichting in het leven geroepen waarmee zij het vrijwillig landschapsbeheer in Berlicum en omstreken wilde vormgeven. Inmiddels enkele jaren en ruim 50 vrijwilligers verder zijn we een erkende partner voor gemeente, waterschap en andere eigenaren van lokale natuur en landschap. Dit vraagt ook bestuurlijk om een volgende professionaliseringsstap en zijn we dus op zoek gegaan naar iemand met kennis en ervaring op het domein van financiën. We hebben die gevonden en zijn erg blij dat Piet Wientjes vanaf komend jaar het bestuur komt versterken.


Laten we hopen dat de handrem er snel weer af kan en we ook buiten het werk weer kunnen oppakken. Immers er liggen nog tientallen bomen en struiken te wachten om geplant te worden aan de Westakkers. Tevens snakken evenveel wilgen naar een volgende knotbeurt. Onze wilgenknotters worden door de medewerkers en hulpboeren van Buiten Gewoon bedankt voor alle wilgenhout dat zij afgelopen jaar hebben verzaagd en versjouwd ….

We wensen alle lezers van deze nieuwsbrief een goed en groen 2021 !