Een mooi jaar met goede voornemens

Een mooi jaar met goede voornemens!
Het kan raar lopen in de natuur. In oktober waren we nog druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen voor een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers in de Moerkoal; enkele weken later ging Nederland weer op slot. Gelukkig hebben we op 6 november nog wel een zeer geslaagde Natuurwerkdag kunnen organiseren met bijna 30 deelnemers. Er zijn die dag veel nieuwe bomen en struiken geplant in het Voedselbos en op de lagere delen van de Westakkers hebben we wilgen geknot. Gesubsidieerd door Plan Boom hebben we sindsdien enkele honderden struiken geplant op Westakkers en in de hoogstamboomgaard. Om het jaar af te sluiten met het planten van eiken, noten- en kersenbomen op de zomerdijk. Bij de eiken is overigens ‘de kop’ eruit gezaagd, zodat deze tot zogenaamde knoteiken zullen gaan uitgroeien.

Links is klaar; rechts moet nog….

We weten dat bomen en struiken een grote rol spelen als het gaat om het brengen van structuur in het landschap en daarmee belangrijke elementen zijn die de biodiversiteit sterk kunnen bevorderen. We willen die aandacht voor bomen ook binnen onze Stichting versterken en zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meedenken over een nieuwe werkgroep Bomen. Daarbij is het onze intentie om ook nauwer te gaan samenwerken met de Natuurgroep Gestel. Wil je overigens meer weten over wat Stichting Landschapsbeheer Aa-dal met haar vrijwilligers in 2021 allemaal voor elkaar heeft gekregen, dan verwijs ik jullie graag naar het Jaarverslag dat wordt gepubliceerd via de website. Maar nog even geduld, want de website is nog even ‘under construction’.

Ton & Bart in gesprek met de meidoorn
Kersenbomen op de Zomerdijk
 

En door al dat timmeren aan de weg, sorry natuur, krijgt onze Stichting steeds meer waardering voor haar activiteiten. Zo hebben de gezusters Verheijen op de Natuurwerkdag in het Voedselbos een notenboom ‘onthuld’ die zij hebben geschonken uit de verkoop van schilderijen, gemaakt door hun overleden moeder. En heeft intussen de lokale Lionsclub zich gemeld met een donatie waarvoor dit voorjaar een boomstam wordt omgetoverd tot een heus bijenhotel. Wil je daaraan meewerken, hou dan de app in de gaten, want er moeten veel gaatjes worden geboord ….. En daarmee was de koek voor 2021 nog niet op, want ook onze lokale Big Bird, met name bekend van BAMI magazine, heeft ons een mooie donatie gegeven, waarvoor we nog een passende, zichtbare bestemming zoeken binnen onze projecten bij voorkeur met een link naar “birds”! Bij deze dus een oproep aan alle vrijwilligers om je idee aan het bestuur te laten weten.

Dames Verheijen doneren notenboom

De Natuurgroep Gestel kwam zojuist al even langs: we gaan verkennen hoe we meer met hen kunnen samenwerken. Enerzijds omdat de Natuurgroep al veel praktische ervaring heeft opgebouwd in het groene domein, maar zeker ook omdat zij opereren binnen de grenzen van dezelfde gemeente en het (soms) handig kan zijn om samen op te trekken naar gemeente en andere terreineigenaren. Zo ligt er inmiddels een groen pamflet dat we de gemeentelijke politiek gezamenlijk willen aanbieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Naast het genoemde initiatief met betrekking tot bomen is de Natuurgroep ook erg actief op het gebied van educatie: laat dat onderwerp nu net ook door velen van de vrijwilligers zijn genoemd in de enquête afgelopen zomer ….
En intussen zijn we het nieuwe jaar in gegleden en pakken we na een korte (corona)pauze buiten het werk weer op. Zo gaan we de komende maanden nog een paar keer wilgen knotten op Westakkers, te beginnen op 29 januari. In het Voedselbos zal de nadruk liggen op het zaaien, planten (en bewateren!) van vaste planten. Om een beeld te krijgen van alle buitenwerk dit jaar wordt komende weken een activiteitenkalender opgesteld die met alle vrijwilligers zal worden gedeeld.
Het werk van onze Stichting weet zich niet alleen gesteund door de vele vrijwilligers die lopen te sjouwen in het veld: ook achter de schermen wordt er veel werk verzet. Dat we elke zaterdag kunnen pauzeren onder het genot koffie en een kuukske, hebben we te danken aan Det, Carla en Suzanne. Ook bij soep, borrels en andere ‘veldondersteuning’ is deze drie-eenheid steeds paraat. Nu Carla heeft aangegeven dat ze in maart gaat stoppen is het zaak de ‘catering’ weer op orde te krijgen. Een groep van 4-5 mensen per toerbeurtzou prettig zijn. Ook mannen zijn hierbij van harte welkom !
Op verschillende plekken in deze nieuwsbrief wordt opgeroepen om mee te denken en mee te doen. Maar ook als je zelf ideeën hebt of kansen ziet horen we dat uiteraard graag. Dus maak werk van je goede voornemens en stuur even een berichtje naar Pieter Janse (secretaris@landschapsbeheer-aa-dal.nl).
We wensen jullie allen een mooi 2022.

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal