Het winterwerk zit erop  ……

Nu de dagen gaan lengen en de temperatuur overdag steeds vaker de 10 graden passeert, komt het voorjaar toch echt in beeld. Inmiddels kunnen we ook spreken van een zeer natte maand maart, waardoor in deze regio de grondwaterstanden merendeels op niveau zijn. Heel anders dan het droge en zonnige voorjaar van 2022, maar dat zijn we misschien alweer vergeten.

Wat we niet vergeten zijn is het winterwerk dat achter ons ligt. Met ruim 30 vrijwilligers hebben we in verschillende samenstellingen heggen geplant, wilgen geknot en enkele fruitbomen vervangen op de zomerdijk en in de boomgaard. En ook op het Voedselbos is bijgeplant, compost bijgemengd en heeft onder leiding van onze eigen Jeroen Charpentier de eerste snoeibeurt plaatsgevonden. Op dat alles werd 18 maart teruggekeken bij de afsluiting van het winterseizoen op de picknick plaats van het Voedselbos onder het genot van een hapje en drankje. Det & Chris wederom kei-bedankt!

Jeroen het hoogste woord….
…. en ook de voorzitter zoekt het hogerop.

Hoogtepunt van de middag was uiteraard het bekendmaken van de Vrijwilliger van het Jaar. Met veel genoegen en unaniem qua stemmen heeft het bestuur Bert alias Bart Subelack verkozen tot SLA-Vrijwilliger van het jaar. Met uitzondering van de werkgroepen Bier en Inventarisaties: je komt Bert & Bart echt overal tegen. En niet alleen aan de overlegtafels: bij knotten, hooien en planten zijn ze beide steevast van de partij. Geen nieuwsbrief zonder fotootje van hen en we hopen dat ze beide nog lang hun handen uit de mouwen blijven steken.

Ook heeft onze voorzitter Maarten Post die middag de ecotoren onthuld waarbij de donateurs op de foto zijn gezet. BigBird, Lions Club Berlicum, Leij en Aa en Waterschap Aa & Maas zeer bedankt voor jullie bijdrage: en natuurlijk Beuningenaar Igo Visker voor het schenken van de grote eik.

Bert & Bart
Natje & Droogje
Donateurs ecotoren

Intussen zijn de ogen alweer gericht op het zomerhalfjaar waarin traditiegetrouw op een aantal plekken wordt gehooid. Ook zijn we benieuwd naar het effect van de Kleine Ratelaar die op 2 plekken in de Uilendriehoek is ingezaaid. De verwachting is dat doordat deze plant parasiteert op de wortels van grassen laatstgenoemden in conditie achteruit gaan en er zo op natuurlijke wijze ruimte komt voor bloemen en kruiden. Daarmee ook een interessante plek voor de werkgroep Inventarisaties. Ook wordt er deze zomer samen met de Stofvreters weer rogge gemaaid en gedorst. Overigens goed nieuws van de Bier-werkgroep; er komt een nieuwe batch zomerbier en ook voor de herfst worden de eerste bok-plannen gesmeed.

Samengevat lijkt het buitenwerk komend half jaar, ook in het Voedselbos, erg op dat van afgelopen jaar. Het échte dynamische werk vindt komende maanden binnen plaats aan vergader- annex keukentafels. Daarin is Albert Zomers voortrekker geweest door onlangs in BINT een bijeenkomst te organiseren rond het Voedselbos. Onder leiding van Jacinta Kannekens heeft een groep vrijwilligers nagedacht over de toekomst van het Voedselbos nu deze grotendeels is ingericht. Zo maakt ook onze werkgroep Natuur Dichtbij plannen voor (wederom) een nazomerexcursie en gaat het bestuur kennismaken met de nieuwe wijkmakelaar Mike Venrooij. Belangrijke onderwerpen daarbij worden enkele (herinrichtings)plannen op en rond de percelen Rogge & Reijnier; de Boomgaard (ism de Volkstuinvereniging) en het ‘Witte Berkenpad’ op het hoog(s)te punt van de Westakkers. Veel plannenmakerij die deze zomer klaar moet zijn willen we eventuele vergunningen en financiering op tijd rond hebben.

En om op dat laatste nog even terug te komen: geld maakt weliswaar niet gelukkig, maar blijkt binnen onze Stichting niet alleen onmisbaar voor aankoop van gronden, maar ook om ons dagelijkse werk te organiseren. Denk daarbij niet alleen aan gereedschappen en het inhuren van professionals, maar ook aan onze ‘natjes & droogjes’ en het in de lucht houden van de website. Het bestuur wil daarom het concept “Vrienden van SLA” gaan lanceren waarbij particulieren en (Balkumse & Mirroise) bedrijven onze doelen financieel kunnen ondersteunen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die dit concept samen met het bestuur verder mee willen uitdenken.

En naast dat alles ook minder goed nieuws: Ad stopt….. Als trouwe sponsor van het eerste uur hadden we Ad op 18 maart graag in het zonnetje gezet, maar net als Bert had hij die middag andere bezigheden. Hij laat ons wel volgende weten:

En um durrum:

Omdat ik niet in functie ben mag ik niet joekelen (kwèk)

maar wel toewensen aan de SLA-organisatie:

alle, alle goeds en een vruchtbare voortzetting

van de planeet verbeterende activiteiten.

Agri Bouwmarkt is nog tot 1 juli open: voor jullie de laatste kans om tegen gereduceerd tarief een paar veiligheidsschoenen – of laarzen aan te schaffen.

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal