Landschapsbeheer Aa-dal gaat Europa in

Op verzoek van Brabants Landschap brengt Landschapsbeheer Aa-dal het volgende nieuws onder uw aandacht.

Beste vrijwilliger,

Graag vraag ik 5 minuten van je tijd om te stemmen voor natuur:

Samen werken we hard aan bescherming van onze mooie Nederlandse natuur én we boeken resultaten waar wij trots op kunnen zijn en waar alle Nederlanders van kunnen genieten. Ruggengraat van al ons beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijnen), voor soort- en gebiedsbescherming.

Helaas overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te zwakken. En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt teniet te doen. De Commissie is bezig met een evaluatie van de Europese natuurregels (de “fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijnen). In het huidige politieke klimaat van deregulering, kan dit al snel leiden tot vermindering van regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.

Maar als we met zijn allen laten weten hoe belangrijk natuur voor ons is, kunnen we voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest. De Europese Commissie wil jouw mening weten, dus laat je stem horen. Meedoen kost je minder dan 5 minuten.

Deze oproep doen we in alle 28 Lidstaten van de Europese Unie; met zijn allen kunnen we een luide en duidelijk stem voor natuurbescherming laten horen. De actie stem voor natuur wordt gecoördineerd door Vogelbescherming Nederland. LandschappenNL is partner in de coalitie.