Nieuw project Seldensate

Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel is Stichting Landschapsbeheer Aa-dal tot overeenstemming gekomen om het beheer en onderhoud van Landgoed Seldensate te gaan uitvoeren.

Ter voorbereiding op deze werkzaamheden is ongeveer een jaar geleden (2015) een werkgroep samengesteld.

Deze werkgroep bestaat uit Dorine Wijgergangs, Sjoerd van Eijk, Jeroen Charpentier, Rob Merkelbach en Frans van de Veerdonk (projectleider).

foto’s: Bert Pernet

Ontwerp Seldensate

Tekening Maikel Kauffman

De werkgroep heeft een ontwerp (bekijk hieronder dit ontwerp, klik op de ‘hotspots’ voor de foto’s) en een gebiedsvisie gemaakt. Deze documenten zijn de basis geweest voor de gespreksvoering en de afspraken met de gemeente. Ter voorbereiding van de uitvoering wordt door de werkgroep nu een intern projectvoorstel gemaakt. Op basis van dit projectvoorstel zal de uitvoer van dit project in januari / februari 2016 feitelijk starten.

1
2
3
4
5
6
7
1
Entree landgoed Seldensate

Entree landgoed Seldensate

2
Boomgaard

Boomgaard

3
Open bomen zorgen voor schuilplaatsen

Open bomen zorgen voor schuilplaatsen

Open bomen zorgen voor schuilplaatsen
4
Park gedeelte

Park gedeelte

5
Poel en graasweide Seldensate

Poel en graasweide Seldensate

6
Struweel en heggen

Struweel en heggen

7
Oude en fraaie bomen

Oude en fraaie bomen