“Paradijs terug op aarde” Excursie naar “Fruitzforlife”

Excursie

Door Emma Verbeek

Om ideeën op te doen en te ervaren hoe een meer volgroeid voedselbos kan zijn, zijn wij vrij-willigers op excursie geweest is. In het dorp Zeeland konden wij voedselbosvrijwilligers al het schoons van een voedselbos aanschouwen. Voor sommigen was dit de eerste keer, maar voor allen was het een mooie ervaring. Dit voedselbos is al 8 jaar oud, vanaf deze leeftijd begin je de vruchten te plukken van al het werk wat er in zo’n voedselbos gedaan is.

 

Nadenken over details

Over alles in het voedselbos moet worden nagedacht: stand van de zon, bestaande schaduwen, plantcombinaties en de locatie waar je wat neerzet. Zo kunnen zuidelijke soorten zoals de vijg goed tegen de muur van het huis geplant worden tegen vorstschade. Andere soorten bijvoorbeeld in een kas om zo hun ideale klimaat na te bootsen. Mooi is als we ons bij het ontwerp niet alleen focussen op voedsel voor ons, maar ook op voedsel voor andere dieren zoals bijen, plus niet alles opruimen zodat dit weer leefgebied voor andere dieren creëert.

Diversiteit

Hoe dan ook, we leerden dat als je zorgt voor veel soorten planten, en dus een grote diversiteit op je land, je daarmee vanzelf andere dieren aantrekt. Ook leerden we dat de term ‘onkruid’ en ‘invasieve soorten’ relatief zijn, en dus eigenlijk niet bestaan. Alles heeft een functie. Dat hardnekkige zevenblad is megagezond en die snelgroeiende vogelkers zorgt voor afleiding voor de vogels van het fruit en biomassa voor ‘mulch’.

Mulchen

Mulchen betekent de grond afdekken met plantmateriaal dat verteert, vocht vasthoudt en de nieuwe voeding vormt voor de soorten die op de gemulchte plek groeien. Nog een voordeel van mulchen is: minder onkruid! Maar als je echt geen onkruid wil, plant je gewassen dan in worteldoek.

Behoud van natuur

Een voedselbos of agroforestry (twee verschillende dingen, wel erg verbonden, maar daar ga ik nu niet op in) zijn manieren van landbouw die eigenlijk uit de oudheid stammen, maar die we helemaal zijn verloren in de industriële revolutie. Het zijn hele andere systemen dan de monoculturen die wij nu kennen, maar heel belangrijk als we de natuur willen behouden én ook onze gezondheid.

Veel vitamines en mineralen zijn verloren gegaan in onze hedendaagse groenten en fruit, net zoals vele eetbare gewassen zijn vergeten. Een voedselbos leert ons weer meer over wat we kunnen eten, goed voor de aarde te zorgen en voor onszelf. Sommige technieken brengen ons terug naar hoe de Grieken en Romeinen het deden, zoals druiven laten groeien in een els.

Zien doet geloven

De eigenaar was gepassioneerd en overtuigd dat we het paradijs terug kunnen brengen op aarde. Dit is misschien moeilijk te geloven, maar zien doet geloven. Wij hebben het zeker gezien en gaan met deze ervaring met nog meer enthousiasme verder bouwen aan ons toekomstig paradijsje hier in Berlicum.