Samen werken aan de natuur met IVN Bernheze

Frans en Dre (Bestuursleden SLA) hebben kennisgemaakt met het Bestuur van IVN Bernheze en verschillende werkgroepleden uit dit verband. Na een hartelijke ontvangst bij wind- en watermolen ‘de Kildonkse Molen’ maakten we een gezamelijke wandeltocht naar Buitenhuis Zwanenburg en de EVZ tussen deze locatie en de molen.

Na een kop koffie in de molen, hebben wij onze tocht per fiets vervolgt naar andere locaties waar IVN actief is, o.a. het binnenkort als ‘bezoekerscentrum’ in te richten ‘knekelhuisje’ bij de Dintherse kerk, het speel en beleefpark aan de Ballendonk in Heeswijk en het bosperceel ten zuiden van de Aa bij Kasteel Heeswijk. Daartussen zijn ook tal van ‘knotlocatie’s’ gepasseerd, plaatsen waar zich jongere en prachtige oude knotwilgen bevinden.

Als afsluiting hebben we de meander bij het Kasteel bezocht, waar wij afgelopen zomer werk hebben verricht, de poel aldaar en tenslotte ons ‘Elzenhakbos’, alwaar de IVN leden nog eens wezen op wat zij tijdens een recente inventarisatie hadden gevonden. Een op dit perceel aanwezige ree vond ons bezoek minder aangenaam en koos het hazenpad. Al met al een zeer aangename en vruchtbare middag!