Samenwerkingsovereenkomst Westakkers gesloten

Donderdag 15 oktober ondertekenden burgemeester Han Looijen namens de gemeente, Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) en Volkstuinvereniging Berlicum een samenwerkingsovereenkomst. Daarin draagt de gemeente Sint-Michielsgestel de inrichting en het beheer van een aantal percelen aan Westakkers in Berlicum aan beide partijen over. De gronden worden ingericht als nieuwe natuur en gaan deel uitmaken van het veel grotere Natuurnetwerk Brabant. Daarvoor ontving de gemeente subsidie van Provincie Noord-Brabant. Ook de subsidie wordt overgedragen aan SLA en de volkstuinvereniging.

Het initiatief voor de nieuwe natuur rondom Berlicum is van SLA en de volkstuinvereniging. Samen presenteerden zij een plan bij de gemeente. Die diende op haar beurt een – succesvolle – subsidieaanvraag in bij de provincie. Dit najaar starten actieve vrijwilligers met de eerste werkzaamheden. Zo worden er onder andere houtwallen en slootjes aangelegd, komt er een hoogstamboomgaard en worden er bomen geplant op de dijk. Op termijn komt er op verzoek van de gemeente ook een wandelpad door het gebied. Eerder maakten de gemeente en SLA al afspraken over het opzetten van voedselbos d’Ekkers, ook aan de Westakkers.

Natuurnetwerk Brabant

De nieuwe natuur aan Westakkers gaat deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant waarbij ze natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden. Dat doen ze in samenwerking met veel andere partijen, zoals bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties. Planten en dieren krijgen door het netwerk meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Maar natuur is ook goed voor onze inwoners en economie. En tenslotte helpt het tegen klimaatverandering.

 

Locatie

De percelen liggen aan weerszijden van Westakkers in Berlicum. Zie de luchtfoto hieronder.