SLA NIEUWS IN HET KORT – NAJAAR 2014

Frans-180x180

Frans van de Veerdonk Voorzitter

Wie had dat ooit verwacht dat een groepje vrienden, die in de winter voor de hobby ging houthakken, nog zou uitgroeien tot een stichting die zich voor het landschapsbeheer inzet? Ondertussen bestaat de stichting nu ruim een 1/2 jaar en ziet de eerste officiële nieuwsbrief van stichting Landschapsbeheer Aa-dal het levenslicht. In deze nieuwsbrief willen we jullie graag inlichten over de meest recente ontwikkelingen omtrent het bestuur, projecten en al wat nog meer rondom de stichting speelt.

Nieuwe mensen

Zoals jullie al mogelijk op de website hebben gelezen, is Henk Veenhuysen tot het bestuur toegetreden en hij zal de communicatie voor zijn rekening nemen. Daarnaast hebben we Bert Pernet gevraagd om als adviseur van SLA het veiligheidsbeleid meer inhoud te gaan geven. Alle twee veel succes gewenst! Sinds kort hebben we als stichting ook de ANBI-status wat inhoudt dat schenkingen aan de stichting niet belast zijn en dat donaties aftrekbaar zijn. Dus laat de Belastingdienst geen reden zijn om de stichting niet financieel te steunen!

Maai-project succesvol

Deze zomer hebben we ons eerste project gedraaid: de maaiactiviteiten bij de meanderende Aa dat we voor het waterschap Aa & Maas hebben uitgevoerd. In een korte tijd is deze klus tot goede tevredenheid geklaard en ik wil alle vrijwilligers bedanken die hier, soms onder tropische omstandigheden, hun steentje/steen aan hebben bijgedragen. In deze nieuwsbrief tref je een uitgebreid verslag aan hoe we dit project hebben aangepakt.

Toekomstige projecten

Ook zijn we nog met het waterschap in gesprek over het onderhoud van de toekomstige ecologische verbindingszones “de Groote Wetering” en de “Wambergsche Beek”. Beide projecten zijn nog in de ontwerpfase; hetgeen inhoudt dat het daadwerkelijk onderhoud pas in 2015 gaat spelen.

Bij het kasteel Heeswijk zijn er allerlei ontwikkelingen en er wordt momenteel, in opdracht van de provincie Noord Brabant, een studie uitgevoerd voor een integrale aanpak rondom het kasteel. Het doel van deze studie is om de verschillende partijen in kaart te brengen en het kasteel cultuurhistorisch én commercieel op een hoger plan te brengen. Via Brabants Landschap hebben we aangegeven dat wij als stichting in de uiteindelijke uitvoerfase graag betrokken willen zijn.

Nieuwe contacten in ons netwerk

Verder gaan we binnenkort met de gemeente St. Michielsgestel in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en om daarmee het netwerk verder te versterken. Daarnaast zijn de contacten met het Brabants Landschap geïntensiveerd. Zo hebben we gezamenlijk een rondgang in de praktijk gemaakt om met elkaar de wederzijdse interesses en mogelijkheden te bespreken.

Nieuwe vrijwilligers en donateurs welkom!

Binnen de stichting zijn er ruime mogelijkheden om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Zo start binnenkort het project Elsenhouten hakbos weer op. Lekker een ochtend bezig zijn in het bos met elkaar. Een ander alternatief om je te verbinden aan deze stichting is de mogelijkheid om donateur te worden. Met de gelden van de donateurs wordt bijvoorbeeld klein materiaal aangeschaft of excursies georganiseerd. Met hulp van deze gelden kunnen we in de toekomst het goede werk in en voor de natuur voortzetten!

Frans van de Veerdonk
Voorzitter