Veilig werken als vrijwilliger bij de SLA

Als professionele vrijwilligersorganisatie streeft de Stichting Landschapsbeheer Aa-dal ernaar om met vrijwilligers te werken die beschikken over extra kennis en deskundigheid. Daaronder valt ook het veilig en professioneel gebruik van gereedschappen of extra kennis ten aanzien van onderhoud en beheer van ons landschap.

Het SLA bestuur heeft daarom recent besloten om cursussen die zij haar vrijwilligers aanbiedt voor 100% te betalen vanuit de Stichting.

 

Met die cursussen maken we het mogelijk dat onze leden op een verantwoorde en veilige wijze, vaak met een certificaat op zak, gebruik kunnen maken van de gereedschappen die de Stichting tot haar beschikking heeft en/of inhuurt.

 

Aangezien de Stichting de volledige kosten voor een cursus voor haar rekening neemt verwachten wij dat cursisten hun kunde ook gaan inzetten voor de Stichting. Er is de komende jaren immers voldoende werk in het kader van de afspraken die de Stichting met de gemeente heeft gemaakt over het realiseren van het voedselbos d’Ekkers en de inrichting en het beheer van het gebied Westakkers.

 

Om gecertificeerde vrijwilligers snel en gemakkelijk te kunnen benaderen voor klussen binnen de Stichting maken wij aparte groepsapp aan. Wij zullen na de cursus de desbetreffende vrijwilligers uitnodigen voor de relevante app-groep. We hopen immers nog vaak een beroep te kunnen doen op onze opgeleide vrijwilligers.

 

Wij willen jullie in het kader van een verantwoorde en veilige werkwijze binnen de Stichting nog graag wijzen op het volgende:

  • Gedurende werkzaamheden die in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente worden uitgevoerd vallen onze vrijwilligers onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
  • Het bestuur adviseert cursisten, mochten zij die nog niet hebben, als extra achtervang een eigen verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid af te sluiten. Ook handig als de cursist werkzaamheden zou gaan verrichten die niet vallen onder de samenwerking met de gemeente.

Naast een veilig gebruik van gereedschappen kunnen cursisten overwegen om extra veiligheidsmaatregelen te nemen via de aanschaf van veiligheidskleding, zoals bijvoorbeeld een broek en/of schoenen. De Stichting heeft met de Agri een afspraak dat leden van de Stichting bij aanschaf van werkkleding en werkschoenen 25% korting krijgen. Cursisten kunnen daarvoor bij de penningmeester van de Stichting een kortingsbon vragen.