Voorjaar 2021

We hebben de afgelopen weken veel mooie foto’s langs zien komen op de verschillende appgroepen. En Ja, we hadden natuurlijk prachtig weer medio februari met ruim 10 centimeter sneeuw en temperaturen die ruim onder de -10 doken. Dan is het niet zo moeilijk om mooie plaatje te schieten. Wat te denken van al die vogels die Ton Smits heeft doorgestuurd. Schiet’ hij die nu allemaal op de Westakkers of rijdt hij daarvoor heel Nederland af ? Mocht je daar meer over willen weten, neem dan vooral contact met hem op want dit voorjaar begint de werkgroep inventarisaties. Niek, Joep en Eve zijn jullie al voorgegaan.

Voedselbos in winterrust
Bosuil

Het ontluiken van een nieuwe werkgroep past ook mooi bij het voorjaar. Tegelijkertijd sluiten we een winterseizoen af waarop corona een duidelijk stempel heeft gedrukt met als resultaat 5 wilgen geknot en 12 fruitbomen geplant. Gelukkig hebben we op en rond Voedselbos d’Ekkers de klusjes in kleine (doordeweekse) clubjes kunnen voortzetten. Het Bestuur van SLA heeft van gemeente (eigenaar) en provincie (subsidieverstrekker) uitstel gekregen voor alle geplande onderhoudsactiviteiten. In combinatie met een aflopend seizoen, de Natuurwet hanteert daarbij half maart, en het uitblijven van versoepelingen rond groepsgrootte in de buitenlucht, is besloten de meeste onderhoudsactiviteiten door te schuiven naar komend najaar. Dus dit voorjaar helaas geen afsluitend kampvuur en geen ronkende toespraken over kilometers geknotte wilgen, kuubs afgevoerd hout of hectares natuurterreinen in beheer bij SLA. Voor wat betreft dat laatste is het mooi om te kunnen melden dat SLA onlangs een pachtovereenkomst is aangegaan met de provincie over een 0,84 ha groot perceel aan de Westakkers. Daarmee lijkt de mais voorlopig verdreven om plaats te maken voor graan en akkerbloemen. De winterrogge komt al op en het zaaibed voor de akkerranden is onlangs klaargemaakt door Peter van Gaal met zijn ‘knollen’. Hiermee wordt Westakkers een steeds mooier plaatje, worden er gesprekken gevoerd met eigenaren en worden kansen benut als die zich aan dienen. 

Hot um
Aar um

Wat minder zichtbaar wellicht is de toetreding van Piet Wientjes als nieuwe penningmeester binnen het bestuur van SLA. Vanaf de oprichting heeft Harry Hendriks het bestuur op het juiste financiële pad weten te houden. Langs deze weg willen we Harry hiervoor bedanken en we zijn blij dat hij bij het bestuur blijft met enkele nieuwe taken. Tegelijkertijd een warm welkom aan Piet die met de aankomende pacht- en samenwerkingsovereenkomsten vol aan de bak mag. Naast de voorzitter nu ook de penningmeester uit Middelrode, maar dat mag de pret niet drukken. …..

In mijn tuin bloeit elk jaar uitbundig het Penningkruid met kleine gele bloemetjes en de paarse Judaspenning zaait zich elk jaar volop uit in de zijtuin. Of de aanwezigheid van al deze penningen een rol gespeeld heeft weet ik niet, maar afgelopen winter vroeg het bestuur van de SLA aan mij of ik penningmeester van de Stichting wilde worden. Ik heb ‘ja’ gezegd. Ik was al een tijdje vrijwilliger bij de SLA, ik heb boomstammetjes gesjouwd bij kasteel Heeswijk, ik heb wilgentakken gezaagd en versleept in het Aa-dal en sinds vorig jaar ben ik actief geweest voor het Voedselbos. Ik ben blij met een club als de SLA hier in Berlicum; mooi dat er een club is die met inzet van vrijwilligers en ondersteuning van professionals het prachtige gebied rond de Aa, de Westakkers en Seldensate wil onderhouden. Nog mooier dat deze club de aanwezige natuur de komende jaren nog gaat versterken en de biodiversiteit vergroot, o.a. door het aanleggen van een graanakker. Het bestuur van de SLA is een leuke en gezellige club mannen, (jonge) vrouwen zijn meer dan welkom), dus ik wil graag mijn steentje bijdragen door de penningen van de club te beheren…..