Wat goed is komt snel …….

Bovenstaande kreet heeft vooral betrekking op de persoon Maarten Post. En die uitspraak komt van een neutrale toeschouwer. Immers nauwelijks toegetreden tot het bestuur, hebben we vorige week Maarten de voorzittershamer overhandigd. En ik kan u zeggen, Maarten timmert hard aan de weg! Met als voorlopig sluitstuk dat er deze week samen met de lokale Volkstuinvereniging een langjarige samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de gemeente over het beheer van enkele gronden aan de Westakkers (lees hier meer). We hebben daarover de laatste keer in de nieuwsbrief reeds bericht:


…daarbij is het doel om voormalige landbouwpercelen om te vormen tot natuur. Dit gaan we doen door samen te werken met lokale (hobby)boeren, maar ook is er de komende jaren veel vrijwilligerswerk te verrichten. Denk daarbij aan de aanplant van struwelen, het knotten van wilgen en de extra handjes bij het hooien. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om het gebied te gaan monitoren op planten, vogels en zoogdieren onder andere met behulp van wildcamera’s: geef even een appje … 

Omwonenden zijn deze week geïnformeerd via een flyer. De eerste (grond)werkzaamheden zijn vooruitlopend op die ondertekening al verricht. Met de herfst op komst zou het zomaar eens erg nat kunnen worden. Maarten doet van de werkzaamheden ook visueel verslag. Bekijk hier het verslag om een beeld te krijgen.


Temperaturen dalen, de bladeren gaan vallen, de R zit in de maand, dus we mogen weer naar buiten. Het gros van ons werk zal plaatsvinden op en rond Westakkers, inclusief ons Voedselbos d’ Ekkers. Vanaf 7 november gaan we weer periodiek werken in de natuur. Vanwege Corona heeft het bestuur een Coronaprotocol opgesteld om volgens landelijke richtlijnen veilig te kunnen werken. Werken vindt plaats met een klein aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn geïnformeerd over de maatregelen en op de werkdag zelf worden ze door de locatie coördinator nogmaals geïnstrueerd. Aanmelden kan weer via de website. De app gebruiken we voor de snelle informatie en attenties. Vooruitlopend hierop gaat een kleine groep al op 17 oktober sjouwen en bouwen met hooi. Ook daarvoor even aanmelden via de website, want vol=vol (coronamaatregel). Met het vele werk dat er aan komt is er meer en meer behoefte aan extra handjes voor en achter de schermen. Zo wordt er komend najaar een tweede bosmaaiercursus georganiseerd. Opgeven hiervoor kan via het secretariaat. Daarnaast neemt ook het werk achter de schermen toe met name op het gebied van secretariaats- en communicatie/PR-taken. Dus heb je zin, tijd en energie om naast het natuurwerk ook mee te doen in ondersteunende werkzaamheden, schiet dan een van de bestuursleden aan of klim in de app. Met het sluiten van de overeenkomst over de Westakkers gaan we als Stichting ook met aanzienlijk meer geld om dan in de eerste jaren van ons bestaan. Voor het Voedselbos en de Westakkers stelt de gemeente in totaal ongeveer € 200.000 beschikbaar. Daarom zouden we graag ook ondersteuning krijgen van iemand met een financiële achtergrond om penningmeester en bestuur te adviseren. Ondertussen is de vogeltrek al in volle gang, komen reeën en edelherten in de stemming en zijn wij als bestuur klaar voor een energiek, leuk en leerzaam winter-werk-seizoen.