Speciaalbier van de Westakkers. Nu te koop!

Aanleiding

De Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) heeft in 2021 voor een perceel langs de Westakkers in Berlicum een pachtovereenkomst gesloten met de provincie voor de duur van 1 jaar. Op het moment dat de pacht inging stond er op het perceel winterrogge. De SLA heeft de zuidelijke en oostelijke akkerrand (ca 3-5 meter) door een plaatselijke boer laten ploegen. Dat ploegen is ‘ambachtelijk’ uitgevoerd met paarden en oude ploegen. De randen zijn ingezaaid met een mengsel van inheemse akkerkruiden zoals mosterd, gele ganzenbloem, klaproos en korenbloem. De winterrogge hebben we laten doorgroeien. Deze is in juli 2021 geoogst met behulp van een zelfbinder, in samenwerking met dorsclub De Stofvreters uit Vinkel. Deze club hobbyisten/verzame-laars  van oude landbouwwerktuigen en tractoren proberen deze machines te bewaren, zo nodig te restaureren en in de originele staat te behouden. Zij zetten daartoe de machines en werktuigen ook met enige regelmaat in voor het werk waarvoor ze gemaakt zijn. De bundels roggehalmen zijn opgezet tot schoven om te drogen. De schoven zijn in verband met het slechte weer op platte karren onder zeil tijdelijk opgeslagen op het perceel. Daarna zijn de bundels gedorst met behulp van een oude dorskast en is de oogst in silo’s opgeslagen voor later gebruik. De opbrengst bedroeg ca. 600 kg rogge en 207 strobalen.  Het stro is gedoneerd aan een plaatselijke boer als wederdienst voor zijn inzet voor de SLA (maaien/ploegen). Na rijp beraad heeft de SLA ervoor gekozen om in oktober 2021 het perceel opnieuw te laten ploegen, in te zaaien met een deel van de eerder geoogste rogge en nu ook het gehele perceel extra in te zaaien met een kruidenmengsel van inheemse akkerkruiden (waar mogelijk van lokale afkomst). Op een klein deel van de akker hebben we de rogge van dit jaar laten overstaan als winter-voedselbron voor de fauna. In 2022 heeft de SLA het perceel opnieuw kunnen pachten van de provincie. De akkerranden zijn weer geploegd en ingezaaid. Het oogstproces is herhaald met een opbrengst van ca. 800 kg rogge.

Lokale producten

En wat is er leuker dan van dit lokale product nog wat andere streekproducten te maken. Zo ontstond het idee voor een Balkums roggebier en Balkums volkoren roggemeel. Via ons bestaande netwerk in de regio kwamen we uit bij de volgende partners/sponsors :

  1. Bertine van de Pas maakte voor ons twee etiketten voor bier en meel.
  2. Molen De Zwaan in Vinkel heeft onze rogge gemalen tot volkoren roggemeel.
  3. Brouwerij Muifel in Oss brouwde voor ons een viergranen, waaronder onze rogge, bovengistend blond bier, dat we de naam Westakkers Blond hebben meegegeven.
  4. Jeroen Charpentier stelt zijn werkschuur beschikbaar als verkoop- en afhaalpunt.
  5. Verschillende vrijwilligers hebben hand- en spandiensten geleverd.

Verkoop

We willen deze producten op termijn gaan gebruiken om de stichtingskosten deels terug te verdienen. Deze eerste batch zetten we via de verkoop van deze producten vooral in om die producten te promoten en de extra kosten die we maken voor de activiteiten van het akkerbeheer, het oogsten en de verwerking te dekken. Het verkoopproces wordt uitgevoerd door een werkgroep onder aanvoering van Harry Hendriks.

De vrijwilligers krijgen de eerste kans om van deze producten te proeven en te genieten. Mocht er overblijven, dan zullen we ook buiten onze vrijwilligerskring acquisitie plegen. We sluiten niet uit dat er bij snelle uitputting van de voorraad een tweede batch bier en meel wordt gemaakt.

Het werk in beeld

Door deze nieuwsbrief vindt u een aantal foto’s die laten zien hoe onderdelen van het traject zijn uitgevoerd.