Een mooi jaar met goede voornemens!
Het kan raar lopen in de natuur. In oktober waren we nog druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen voor een gezellige bijeenkomst met alle vrijwilligers in de Moerkoal; enkele weken later ging Nederland weer op slot. Gelukkig hebben we op 6 november nog wel een zeer geslaagde Natuurwerkdag kunnen organiseren met bijna 30 deelnemers. Er zijn die dag veel nieuwe bomen en struiken geplant in het Voedselbos en op de lagere delen van de Westakkers hebben we wilgen geknot. Gesubsidieerd door Plan Boom hebben we sindsdien enkele honderden struiken geplant op Westakkers en in de hoogstamboomgaard. Om het jaar af te sluiten met het planten van eiken, noten- en kersenbomen op de zomerdijk. Bij de eiken is overigens ‘de kop’ eruit gezaagd, zodat deze tot zogenaamde knoteiken zullen gaan uitgroeien.

Links is klaar; rechts moet nog….

We weten dat bomen en struiken een grote rol spelen als het gaat om het brengen van structuur in het landschap en daarmee belangrijke elementen zijn die de biodiversiteit sterk kunnen bevorderen. We willen die aandacht voor bomen ook binnen onze Stichting versterken en zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meedenken over een nieuwe werkgroep Bomen. Daarbij is het onze intentie om ook nauwer te gaan samenwerken met de Natuurgroep Gestel. Wil je overigens meer weten over wat Stichting Landschapsbeheer Aa-dal met haar vrijwilligers in 2021 allemaal voor elkaar heeft gekregen, dan verwijs ik jullie graag naar het Jaarverslag dat wordt gepubliceerd via de website. Maar nog even geduld, want de website is nog even ‘under construction’.

Ton & Bart in gesprek met de meidoorn
Kersenbomen op de Zomerdijk
 

En door al dat timmeren aan de weg, sorry natuur, krijgt onze Stichting steeds meer waardering voor haar activiteiten. Zo hebben de gezusters Verheijen op de Natuurwerkdag in het Voedselbos een notenboom ‘onthuld’ die zij hebben geschonken uit de verkoop van schilderijen, gemaakt door hun overleden moeder. En heeft intussen de lokale Lionsclub zich gemeld met een donatie waarvoor dit voorjaar een boomstam wordt omgetoverd tot een heus bijenhotel. Wil je daaraan meewerken, hou dan de app in de gaten, want er moeten veel gaatjes worden geboord ….. En daarmee was de koek voor 2021 nog niet op, want ook onze lokale Big Bird, met name bekend van BAMI magazine, heeft ons een mooie donatie gegeven, waarvoor we nog een passende, zichtbare bestemming zoeken binnen onze projecten bij voorkeur met een link naar “birds”! Bij deze dus een oproep aan alle vrijwilligers om je idee aan het bestuur te laten weten.

Dames Verheijen doneren notenboom

De Natuurgroep Gestel kwam zojuist al even langs: we gaan verkennen hoe we meer met hen kunnen samenwerken. Enerzijds omdat de Natuurgroep al veel praktische ervaring heeft opgebouwd in het groene domein, maar zeker ook omdat zij opereren binnen de grenzen van dezelfde gemeente en het (soms) handig kan zijn om samen op te trekken naar gemeente en andere terreineigenaren. Zo ligt er inmiddels een groen pamflet dat we de gemeentelijke politiek gezamenlijk willen aanbieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Naast het genoemde initiatief met betrekking tot bomen is de Natuurgroep ook erg actief op het gebied van educatie: laat dat onderwerp nu net ook door velen van de vrijwilligers zijn genoemd in de enquête afgelopen zomer ….
En intussen zijn we het nieuwe jaar in gegleden en pakken we na een korte (corona)pauze buiten het werk weer op. Zo gaan we de komende maanden nog een paar keer wilgen knotten op Westakkers, te beginnen op 29 januari. In het Voedselbos zal de nadruk liggen op het zaaien, planten (en bewateren!) van vaste planten. Om een beeld te krijgen van alle buitenwerk dit jaar wordt komende weken een activiteitenkalender opgesteld die met alle vrijwilligers zal worden gedeeld.
Het werk van onze Stichting weet zich niet alleen gesteund door de vele vrijwilligers die lopen te sjouwen in het veld: ook achter de schermen wordt er veel werk verzet. Dat we elke zaterdag kunnen pauzeren onder het genot koffie en een kuukske, hebben we te danken aan Det, Carla en Suzanne. Ook bij soep, borrels en andere ‘veldondersteuning’ is deze drie-eenheid steeds paraat. Nu Carla heeft aangegeven dat ze in maart gaat stoppen is het zaak de ‘catering’ weer op orde te krijgen. Een groep van 4-5 mensen per toerbeurtzou prettig zijn. Ook mannen zijn hierbij van harte welkom !
Op verschillende plekken in deze nieuwsbrief wordt opgeroepen om mee te denken en mee te doen. Maar ook als je zelf ideeën hebt of kansen ziet horen we dat uiteraard graag. Dus maak werk van je goede voornemens en stuur even een berichtje naar Pieter Janse (secretaris@landschapsbeheer-aa-dal.nl).
We wensen jullie allen een mooi 2022.

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal

Velen van jullie zullen er reikhalzend naar hebben uitgekeken; eindelijk is het zo ver! De zagen mogen uit het vet; de schoenen nog eens afgeborsteld en ……… oh ja, waar lagen de werkhandschoenen ook alweer? Ut gu beginne.……
Sommigen zullen zich daarbij de vraag stellen of we dan gestopt waren, immers er is toch gemaaid en gehooid op de Uilendriehoek. Er is rogge gemaaid en gedorst op de Westakkers. En in het Voedselbos is er volop gegraven en gesjouwd met compost en lavagruis. Dat klopt allemaal, maar er is als gevolg van corona ook veel werk blijven liggen. En al dat werk pakken we deze winter weer op.

Want nu de bladeren vallen, veel overwinterende insecten al een schuilplaats hebben gevonden en ook steeds meer winterslapers een holletje hebben gevonden, breekt voor de vrijwilligers die het landschap van Berlicum en omstreken een warm hart toedragen een actieve periode aan. Op zaterdag 6 november, de Nationale Natuurwerkdag, starten we officieel ons werkseizoen. We gaan die dag op en rond Westakkers aan de slag met verschillende werkzaamheden. Zo moet er niet alleen veel worden aangeplant in en rond het Voedselbos; ook het wilgenknotten wordt weer opgestart. Uiteraard met koffie en koek als we (even) pauzeren. En deze eerste werkdag in het seizoen sluiten we graag af met soep en een broodje. Natuurlijk ook hét moment om eens een vriend(in) of kennis mee te vragen en zo meer Balkumsen en Mirroiers warm te maken voor ons mooie werk. Om organisatorische (en subsidie technische!) redenen is het verzoek aan eenieder om vooral via de nationale website www.natuurwerkdag.nl aan te melden. Locatie: de ontmoetingsplaats bij Voedselbos d’Ekkers.

Hooien op de uilendriehoek

Nu het beruchte virus ook langzaam het Aa-dal aan het verlaten is, ontstaat de ruimte om elkaar ook indoor te ontmoeten. Op woensdag 24 november willen we graag bij elkaar komen om, aan de hand van jullie enquêteresultaten, te kijken waar onze Stichting staat en waar we naar toe willen. De avond zal zo rond 20.00 uur starten in de Moerkoal in Middelrode. Een verder programma is nog in de maak en zal binnenkort worden bekend gemaakt: zet de datum maar alvast in de agenda.

Ten slotte hebben we nog het verzoek van de VolkstuinVereniging Berlicum gehad om eens te polsen of er vrijwilligers zijn die interesse hebben om de bijenstal op het volkstuincomplex over te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden; lokale bijenvereniging Ambrosius is beschikbaar voor ondersteuning. Voor vragen kun je terecht bij de secretaris van VVB, Willem Vlietstra (06-53744192).

Tot 6 november op de Westakkers en voor de Friezen onder ons (dwaalgast) it giet aon……..

We zijn het de laatste jaren bepaald niet meer gewend, maar de eerste helft van 2021 zal de boeken in gaan als erg groen en groeizaam. Door de vele regen krijgt de natuur eindelijk de tijd om te herstellen van enkele, niet alleen hete zomers, maar vooral ook droge winters.
Deze wisselvalligheid trekt ook een wissel op de planning van onze maaiwerkzaamheden op de Westakkers. Het idee was om de lagere delen 2x per jaar te maaien. Echter dit voorjaar hebben we dat plan moeten laten varen vanwege de hoge grondwaterstand. Gelukkig ligt de ‘Uilendriehoek’ een stuk hoger en zijn de machines van Jeroen een stuk lichter. Daar is dus onlangs wél gemaaid: als we Ton mogen geloven hebben de plaatselijke uilen daar maximaal geprofiteerd van onze muizenruiters.

Jurre maakt zijn eigen ruiter…

en de uil wacht rustig af …

Om het maaiwerk te kunnen bijbenen, hebben eind juni weer een aantal vrijwilligers de zogenaamde ‘cursus bosmaaier’ gevolgd. Na een stevig ochtendje theorie werden ’s middags de messen geslepen en moesten bramen en gras het op de Westakkers ontgelden. We hopen dat we nog vaak een beroep mogen doen op Leo, John, Harry, Bart, en Ton; Huub en Paul kunnen aan de slag met hun Ommetjes.

Ondanks alle aanwijzingen …
lijkt alle begin moeilijk

Intussen hebben we allemaal het rogge zien groeien aan de zomerdijk. Ook de kruidenrand wordt steeds mooier. Naast de mosterd, beginnen nu ook klaprozen, korenbloemen en ganzebloemen te bloeien. Inmiddels is er contact met de Stofvreters uit Vinkel. Een stichting die oude landbouwwerktuigen onderhoudt en die gereedschappen ook inzet voor het oogsten van granen. Zij zijn bereid om ons te helpen bij de oogst van de rogge. Dat gaan ze doen met een zelfbinder die de halmen tot bussels bij elkaar bindt. Deze bussels worden vervolgens op de akker opgezet om te drogen. De verwachting is dat dit eind juli gaat gebeuren; twee weken later volgt het dorsen met een heuse dorskast. Zowel bij het opbinden als het dorsen is er een flinke groep vrijwilligers nodig. Voor sommigen misschien het moment om hun agrarisch verleden te doen herleven ? Datum volgt via de app groep.

We zijn verder nog op zoek naar enkele mensen die samen met Eve van Kaathoven en Maarten Post willen sparren over wat we met onze rogge kunnen gaan doen. Er wordt al gesproken over Balkums Roggebrood en zelfs over Balkums Roggebier…Meld je aan bij Maarten, als je leuke ideeen hebt!  En er is dit voorjaar nog veel meer gebeurd. Zo hebben we de eerste bewegende beelden gezien van een wildcamera die André Jansen heeft gedoneerd aan de werkgroep Inventarisaties: André kei bedankt !

André hangt zijn wildcamera op…
en Ton is daarmee in zijn nopjes!

Heeft Jeroen intussen met een groep vrijwilligers een ontmoetingsplaats gemaakt bij de ingang van ons Voedselbos. Uiteraard van inheems-duurzame houtsoorten en op creatieve manier verweven met het landschap. Een prachtig resultaat. 


En wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat zo’n 14 vrijwilligers op zaterdag 15 mei zwerfafval hebben verzameld in het Aa-dal.

Jeroen zaagt…
en Angelique prikt …

Dat geldt ook voor het artikel dat over d’Ekkers is verschenen in de plaatselijke BAMI. Niet alleen Saskia, Leo en ‘founding father’ Albert hebben zich hier van hun beste kant laten zien; door het vele werk van de vrijwilligers met af en toe een fikse bui krijgt het Voedselbos steeds meer vorm. Te midden van deze positieve en leuke berichten heeft het overlijden van onze vrijwilliger Ruud Sijstermans op 27 april ons weer met beide benen weer op de grond gezet. Ruud combineerde twee rechterhanden, aandacht voor detail en een hoop energie met oog voor de medemens en een gezellige klets. We zullen dus nog vaak aan hem denken als we buiten aan het werk zijn. Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat onze Stichting steeds vaker en breder actief is in de natuur rond Berlicum en Middelrode. Het Bestuur van onze Stichting heeft de ambitie om dit brede scala aan activiteiten verder te ondersteunen en heeft een enquête uitgestuurd om te horen waar de wensen en ideeën van de vrijwilligers liggen. Dank aan de ruim 30 vrijwilligers die deze enquête hebben ingevuld. De resultaten worden vervat tot een Groene Koers die kort na de zomer op een gezellige avond met alle vrijwilligers zal worden gedeeld.

We hebben de afgelopen weken veel mooie foto’s langs zien komen op de verschillende appgroepen. En Ja, we hadden natuurlijk prachtig weer medio februari met ruim 10 centimeter sneeuw en temperaturen die ruim onder de -10 doken. Dan is het niet zo moeilijk om mooie plaatje te schieten. Wat te denken van al die vogels die Ton Smits heeft doorgestuurd. Schiet’ hij die nu allemaal op de Westakkers of rijdt hij daarvoor heel Nederland af ? Mocht je daar meer over willen weten, neem dan vooral contact met hem op want dit voorjaar begint de werkgroep inventarisaties. Niek, Joep en Eve zijn jullie al voorgegaan.

Voedselbos in winterrust
Bosuil

Het ontluiken van een nieuwe werkgroep past ook mooi bij het voorjaar. Tegelijkertijd sluiten we een winterseizoen af waarop corona een duidelijk stempel heeft gedrukt met als resultaat 5 wilgen geknot en 12 fruitbomen geplant. Gelukkig hebben we op en rond Voedselbos d’Ekkers de klusjes in kleine (doordeweekse) clubjes kunnen voortzetten. Het Bestuur van SLA heeft van gemeente (eigenaar) en provincie (subsidieverstrekker) uitstel gekregen voor alle geplande onderhoudsactiviteiten. In combinatie met een aflopend seizoen, de Natuurwet hanteert daarbij half maart, en het uitblijven van versoepelingen rond groepsgrootte in de buitenlucht, is besloten de meeste onderhoudsactiviteiten door te schuiven naar komend najaar. Dus dit voorjaar helaas geen afsluitend kampvuur en geen ronkende toespraken over kilometers geknotte wilgen, kuubs afgevoerd hout of hectares natuurterreinen in beheer bij SLA. Voor wat betreft dat laatste is het mooi om te kunnen melden dat SLA onlangs een pachtovereenkomst is aangegaan met de provincie over een 0,84 ha groot perceel aan de Westakkers. Daarmee lijkt de mais voorlopig verdreven om plaats te maken voor graan en akkerbloemen. De winterrogge komt al op en het zaaibed voor de akkerranden is onlangs klaargemaakt door Peter van Gaal met zijn ‘knollen’. Hiermee wordt Westakkers een steeds mooier plaatje, worden er gesprekken gevoerd met eigenaren en worden kansen benut als die zich aan dienen. 

Hot um
Aar um

Wat minder zichtbaar wellicht is de toetreding van Piet Wientjes als nieuwe penningmeester binnen het bestuur van SLA. Vanaf de oprichting heeft Harry Hendriks het bestuur op het juiste financiële pad weten te houden. Langs deze weg willen we Harry hiervoor bedanken en we zijn blij dat hij bij het bestuur blijft met enkele nieuwe taken. Tegelijkertijd een warm welkom aan Piet die met de aankomende pacht- en samenwerkingsovereenkomsten vol aan de bak mag. Naast de voorzitter nu ook de penningmeester uit Middelrode, maar dat mag de pret niet drukken. …..

In mijn tuin bloeit elk jaar uitbundig het Penningkruid met kleine gele bloemetjes en de paarse Judaspenning zaait zich elk jaar volop uit in de zijtuin. Of de aanwezigheid van al deze penningen een rol gespeeld heeft weet ik niet, maar afgelopen winter vroeg het bestuur van de SLA aan mij of ik penningmeester van de Stichting wilde worden. Ik heb ‘ja’ gezegd. Ik was al een tijdje vrijwilliger bij de SLA, ik heb boomstammetjes gesjouwd bij kasteel Heeswijk, ik heb wilgentakken gezaagd en versleept in het Aa-dal en sinds vorig jaar ben ik actief geweest voor het Voedselbos. Ik ben blij met een club als de SLA hier in Berlicum; mooi dat er een club is die met inzet van vrijwilligers en ondersteuning van professionals het prachtige gebied rond de Aa, de Westakkers en Seldensate wil onderhouden. Nog mooier dat deze club de aanwezige natuur de komende jaren nog gaat versterken en de biodiversiteit vergroot, o.a. door het aanleggen van een graanakker. Het bestuur van de SLA is een leuke en gezellige club mannen, (jonge) vrouwen zijn meer dan welkom), dus ik wil graag mijn steentje bijdragen door de penningen van de club te beheren…..

Velen van u zullen het met die stelling eens zijn.Daarbij vooral doelend op het effect van corona op ons dagelijks leven, de beperkingen die ons daarbij worden opgelegd en het soms onmogelijk maken om op een natuurlijke manier met elkaar om te gaan.
Ook het vrijwilligerswerk heeft te lijden gehad onder de maatregelen die zijn afgekondigd. Zo hebben we het vorige winterseizoen in maart 2020 niet gezamenlijk kunnen afsluiten vanwege de eerste, toen nog intelligente, lockdown.
Net voor de Nationale Natuurwerkdag begin november, traditioneel de start van het nieuwe werkseizoen voor onze vrijwilligers, werd de tweede lockdown afgekondigd.
Gewapend met de adviezen en protocollen van ‘veiligheids’-vrijwilliger Joost vd Pol, hebben we afgelopen maanden gemaaid, muizenruiters gemaakt.
Er is ook hard doorgewerkt in het Voedselbos.
Ook zijn we weer begonnen met het knotten van wilgen in het Aa-dal en is er zelfs in samenwerking met de plaatselijke Volkstuinvereniging een heuse boomgaard aangelegd op hun complex aan de Westakkers. Totdat we half december moesten besluiten om alle gezamenlijke activiteiten tot nader bericht volledig stil te leggen. Een bijzonder jaar dus….

Maar intussen is er in datzelfde jaar wél veel én belangrijk praat- en papierwerk verricht. Zo hebben we onder leiding van Albert Zomers dit voorjaar niet alleen een overeenkomst getekend met de gemeente voor het Voedselbos; Maarten Post heeft aan de hand van dit voorbeeld dit najaar een gelijksoortige overeenkomst getekend voor een natuurlijker inrichting van het gebied Westakkers, grenzend aan het Aa-Dal. Dit in het verlengde van en met dank aan bestuurslid Leo Sluimer, die inmiddels is neergestreken in het idyllische Woudrichem.
Het laatste jaar heeft onze Stichting constructief en plezierig samengewerkt met de gemeente St Michielsgestel; de naam van onze Balkumse wijkmakelaar Helma Smolders mag daarbij zeker niet ontbreken. Intussen wordt er met de gemeente verder gekeken naar plekken in Berlicum en Middelrode met natuurlijke potentie. Weet u nog een plekkie dat wel wat extra groene aandacht kan gebruiken, tip ons dan!
Met al die plannen zouden we uiteraard graag wat intensiever in gesprek zijn met vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Zo kan Ton Smits zeker wat vertellen over zijn plannen om een werkgroep Monitoring/ inventarisaties op te zetten. Ter verleiding heeft hij in november al camerabeelden via Whatsapp gedeeld van ree, das en een heuse steenmarter op de Westakkers.

En niet alleen Albert Zomers en Piet Wientjes zitten vol plannen over het Voedselbos: ook onder de vrijwilligers gonst het van de ideeen. Zo gauw de lockdown het toelaat komen we een gezellige avond bij elkaar om ideeën en plannen uit te wisselen.


Zo’n 5 jaar geleden heeft een groep enthousiaste dorpsgenoten een stichting in het leven geroepen waarmee zij het vrijwillig landschapsbeheer in Berlicum en omstreken wilde vormgeven. Inmiddels enkele jaren en ruim 50 vrijwilligers verder zijn we een erkende partner voor gemeente, waterschap en andere eigenaren van lokale natuur en landschap. Dit vraagt ook bestuurlijk om een volgende professionaliseringsstap en zijn we dus op zoek gegaan naar iemand met kennis en ervaring op het domein van financiën. We hebben die gevonden en zijn erg blij dat Piet Wientjes vanaf komend jaar het bestuur komt versterken.


Laten we hopen dat de handrem er snel weer af kan en we ook buiten het werk weer kunnen oppakken. Immers er liggen nog tientallen bomen en struiken te wachten om geplant te worden aan de Westakkers. Tevens snakken evenveel wilgen naar een volgende knotbeurt. Onze wilgenknotters worden door de medewerkers en hulpboeren van Buiten Gewoon bedankt voor alle wilgenhout dat zij afgelopen jaar hebben verzaagd en versjouwd ….

We wensen alle lezers van deze nieuwsbrief een goed en groen 2021 !

Als professionele vrijwilligersorganisatie streeft de Stichting Landschapsbeheer Aa-dal ernaar om met vrijwilligers te werken die beschikken over extra kennis en deskundigheid. Daaronder valt ook het veilig en professioneel gebruik van gereedschappen of extra kennis ten aanzien van onderhoud en beheer van ons landschap.

Het SLA bestuur heeft daarom recent besloten om cursussen die zij haar vrijwilligers aanbiedt voor 100% te betalen vanuit de Stichting.

 

Met die cursussen maken we het mogelijk dat onze leden op een verantwoorde en veilige wijze, vaak met een certificaat op zak, gebruik kunnen maken van de gereedschappen die de Stichting tot haar beschikking heeft en/of inhuurt.

 

Aangezien de Stichting de volledige kosten voor een cursus voor haar rekening neemt verwachten wij dat cursisten hun kunde ook gaan inzetten voor de Stichting. Er is de komende jaren immers voldoende werk in het kader van de afspraken die de Stichting met de gemeente heeft gemaakt over het realiseren van het voedselbos d’Ekkers en de inrichting en het beheer van het gebied Westakkers.

 

Om gecertificeerde vrijwilligers snel en gemakkelijk te kunnen benaderen voor klussen binnen de Stichting maken wij aparte groepsapp aan. Wij zullen na de cursus de desbetreffende vrijwilligers uitnodigen voor de relevante app-groep. We hopen immers nog vaak een beroep te kunnen doen op onze opgeleide vrijwilligers.

 

Wij willen jullie in het kader van een verantwoorde en veilige werkwijze binnen de Stichting nog graag wijzen op het volgende:

  • Gedurende werkzaamheden die in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente worden uitgevoerd vallen onze vrijwilligers onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
  • Het bestuur adviseert cursisten, mochten zij die nog niet hebben, als extra achtervang een eigen verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid af te sluiten. Ook handig als de cursist werkzaamheden zou gaan verrichten die niet vallen onder de samenwerking met de gemeente.

Naast een veilig gebruik van gereedschappen kunnen cursisten overwegen om extra veiligheidsmaatregelen te nemen via de aanschaf van veiligheidskleding, zoals bijvoorbeeld een broek en/of schoenen. De Stichting heeft met de Agri een afspraak dat leden van de Stichting bij aanschaf van werkkleding en werkschoenen 25% korting krijgen. Cursisten kunnen daarvoor bij de penningmeester van de Stichting een kortingsbon vragen.

Lees hier meer over de wildplukwandeling in het Voedselbos

Bovenstaande kreet heeft vooral betrekking op de persoon Maarten Post. En die uitspraak komt van een neutrale toeschouwer. Immers nauwelijks toegetreden tot het bestuur, hebben we vorige week Maarten de voorzittershamer overhandigd. En ik kan u zeggen, Maarten timmert hard aan de weg! Met als voorlopig sluitstuk dat er deze week samen met de lokale Volkstuinvereniging een langjarige samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de gemeente over het beheer van enkele gronden aan de Westakkers (lees hier meer). We hebben daarover de laatste keer in de nieuwsbrief reeds bericht:


…daarbij is het doel om voormalige landbouwpercelen om te vormen tot natuur. Dit gaan we doen door samen te werken met lokale (hobby)boeren, maar ook is er de komende jaren veel vrijwilligerswerk te verrichten. Denk daarbij aan de aanplant van struwelen, het knotten van wilgen en de extra handjes bij het hooien. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om het gebied te gaan monitoren op planten, vogels en zoogdieren onder andere met behulp van wildcamera’s: geef even een appje … 

Omwonenden zijn deze week geïnformeerd via een flyer. De eerste (grond)werkzaamheden zijn vooruitlopend op die ondertekening al verricht. Met de herfst op komst zou het zomaar eens erg nat kunnen worden. Maarten doet van de werkzaamheden ook visueel verslag. Bekijk hier het verslag om een beeld te krijgen.


Temperaturen dalen, de bladeren gaan vallen, de R zit in de maand, dus we mogen weer naar buiten. Het gros van ons werk zal plaatsvinden op en rond Westakkers, inclusief ons Voedselbos d’ Ekkers. Vanaf 7 november gaan we weer periodiek werken in de natuur. Vanwege Corona heeft het bestuur een Coronaprotocol opgesteld om volgens landelijke richtlijnen veilig te kunnen werken. Werken vindt plaats met een klein aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn geïnformeerd over de maatregelen en op de werkdag zelf worden ze door de locatie coördinator nogmaals geïnstrueerd. Aanmelden kan weer via de website. De app gebruiken we voor de snelle informatie en attenties. Vooruitlopend hierop gaat een kleine groep al op 17 oktober sjouwen en bouwen met hooi. Ook daarvoor even aanmelden via de website, want vol=vol (coronamaatregel). Met het vele werk dat er aan komt is er meer en meer behoefte aan extra handjes voor en achter de schermen. Zo wordt er komend najaar een tweede bosmaaiercursus georganiseerd. Opgeven hiervoor kan via het secretariaat. Daarnaast neemt ook het werk achter de schermen toe met name op het gebied van secretariaats- en communicatie/PR-taken. Dus heb je zin, tijd en energie om naast het natuurwerk ook mee te doen in ondersteunende werkzaamheden, schiet dan een van de bestuursleden aan of klim in de app. Met het sluiten van de overeenkomst over de Westakkers gaan we als Stichting ook met aanzienlijk meer geld om dan in de eerste jaren van ons bestaan. Voor het Voedselbos en de Westakkers stelt de gemeente in totaal ongeveer € 200.000 beschikbaar. Daarom zouden we graag ook ondersteuning krijgen van iemand met een financiële achtergrond om penningmeester en bestuur te adviseren. Ondertussen is de vogeltrek al in volle gang, komen reeën en edelherten in de stemming en zijn wij als bestuur klaar voor een energiek, leuk en leerzaam winter-werk-seizoen.

Donderdag 15 oktober ondertekenden burgemeester Han Looijen namens de gemeente, Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (SLA) en Volkstuinvereniging Berlicum een samenwerkingsovereenkomst. Daarin draagt de gemeente Sint-Michielsgestel de inrichting en het beheer van een aantal percelen aan Westakkers in Berlicum aan beide partijen over. De gronden worden ingericht als nieuwe natuur en gaan deel uitmaken van het veel grotere Natuurnetwerk Brabant. Daarvoor ontving de gemeente subsidie van Provincie Noord-Brabant. Ook de subsidie wordt overgedragen aan SLA en de volkstuinvereniging.

Het initiatief voor de nieuwe natuur rondom Berlicum is van SLA en de volkstuinvereniging. Samen presenteerden zij een plan bij de gemeente. Die diende op haar beurt een – succesvolle – subsidieaanvraag in bij de provincie. Dit najaar starten actieve vrijwilligers met de eerste werkzaamheden. Zo worden er onder andere houtwallen en slootjes aangelegd, komt er een hoogstamboomgaard en worden er bomen geplant op de dijk. Op termijn komt er op verzoek van de gemeente ook een wandelpad door het gebied. Eerder maakten de gemeente en SLA al afspraken over het opzetten van voedselbos d’Ekkers, ook aan de Westakkers.

Natuurnetwerk Brabant

De nieuwe natuur aan Westakkers gaat deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant waarbij ze natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden. Dat doen ze in samenwerking met veel andere partijen, zoals bedrijven, particulieren, gemeenten en organisaties. Planten en dieren krijgen door het netwerk meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Maar natuur is ook goed voor onze inwoners en economie. En tenslotte helpt het tegen klimaatverandering.

 

Locatie

De percelen liggen aan weerszijden van Westakkers in Berlicum. Zie de luchtfoto hieronder.